13.3 Leer ons bidden

Lukas 11:1-13

1 Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2 Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. 3 Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 4 Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving.’ 5 Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Wil je mij drie broden lenen, 6 want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. 7 En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. 8 Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig heeft. 9 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 10 Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 11 Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12 Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’

Mattheus 6:5-15

5 En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6 Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8 Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. 9 Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 14 Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. 15 Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

13.4 Leren bidden

Een van de belangrijkste manieren om te leren bidden is het bidden met de woorden van een ander. Daarbij is het ‘Onze Vader’ het belangrijkste gebed.

Voor sommigen voelt het eigen vrije gebed oprechter, dan het lenen van de woorden van iemand anders. In een uitleg over het ‘Achttiengebed’, een veel gebeden formuliergebed in het Jodendom schrijft iemand:

“Waarom zou met bij het zeggen van een formuliergebed het gevoel hebben ‘alleen maar na te praten wat anderen voor ons hebben opgeschreven’? Heeft de pianist die werken van grote meesters speelt, het gevoel maar wat op de dreunen dan niet van hemzelf komt? Integendeel, hij zal zijn muzikale gevoeligheid er juist aan verdiepen en verrijken. Wie piano speelt, vindt uiteindelijk meer bevrediging in het spelen van de grote meesters dan in de eigen improvisatie. Wie geen groot musicus is, loopt al improviserend gauw dood tegen de grenzen van de eigen creativiteit; hij begint zichzelf te herhalen en hoort de eigen thema’s allengs vervlakken, zeker wanneer hij zich niet steeds vernieuwt aan de bron van de meesters. En zou dit niet gelden voor het gebed? “Er gaat meer inspiratie uit van het weergeven van de muziek van eeuwen dan van het spelen op de gebrekkige fluit van het eigen hart. Het is goed dat er woorden zijn die zijn geheiligd door eeuwen van gebed, door de eerlijkheid de liefde van vele generaties.” (Heschel). De woorden van het gebed zijn niet zomaar woorden, woorden die we zomaar door andere zouden kunnen vervangen. Het zijn woorden, die gegroeid zijn uit de gebedservaring van vele generaties, van de besten, wijsten, reinsten van die generaties.” (Elke Morgen Nieuw, blz 3v)

13.5 Onophoudelijk bidden

Here Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij.’

In het christendom is er geen algemeen geldend voorgeschreven ritueel om te bidden zoals in de Islam, waar moslims vijf keer per dag op bepaalde tijden vastgestelde handelingen verrichten. Christen zijn vrij om dit in te vullen. Echter is de oproep tot gebed in de Bijbel zeer duidelijk. Zelfs de oproep om dit ‘onophoudelijk’ te doen.

“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.” (1 Tessalonicenzen 5:16-18)

Een speciale vorm van bidden is het zogenaamde Jezusgebed. Dit gebed heeft zijn wortels in de oosters-orthodoxe traditie. Daar wordt het verhaal verteld van een Russische pelgrim die tijdens een kerkdienst diep in zijn ziel werd getroffen door het woord: ‘Bidt zonder ophouden.’ Hij had het gevoel: dát vraagt God van mij, te bidden zonder ophouden. Hij ging naar veel kerken en hoorde veel mooie preken over het gebed. Maar nergens vond hij het antwoord op de vraag hoe men zonder ophouden kan bidden. Dan trekt hij er op uit om na veel omzwervingen een geestelijk leider te vinden die hem het Jezusgebed leert bidden. Dat gebed is een samenvoeging van de bede van Bartimeüs: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij’ (Marcus 10:48) en het gebed van de tollenaar uit de gelijkenis: ‘God, wees mij zondaar genadig’ (Lukas 18:13). Het traditionele Jezusgebed luidt zo: ‘Here Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij.’ De geestelijk leider leert de pelgrim om dit gebed zo vaak te bidden – eerst hardop en later in het hart – dat het op den duur als het ware altijd voortdurend als vanzelf in het binnenste tot klinken komt. Dat is het onophoudelijke gebed.

(https://www.levenindekerk.nl/2019/06/05/een-oosters-orthodoxe-uitnodiging-het-jezusgebed/)

In de vormen van Taizé herkennen we deze traditie terug: korte teksten, die herhaald gebeden worden in liederen.

13.6 Meer dan verlanglijstje

Het is een grote verleiding om ons gebed te vullen met ons verlanglijstje. Het is een belangrijk element van ons gebed om de nood van de wereld, van anderen en onszelf bij God te brengen. Maar het beperkt de reikwijdte van het gebed ernstig.

Het gebed kent vele dimensies:

 • Danken
 • Lofprijzing
 • Aanbidding
 • Verootmoediging
 • Belijden
 • Stil zijn
 • Luisteren
 • Voorbede
 • Smeekbede
 • Toewijding
 • Be-amen

Het is goed deze dimensies te blijven oefenen. Het kan helpen je in het gebed te beperken tot een bepaalde dimensie: Door in een gebed alleen te danken of de drie-enige God alleen te aanbidden.

13.7 Gebeden in de Bijbel

In de Bijbel vinden we veel gebeden. Hieronder alleen al een rij van 36 belangrijke gebeden uit het Oude Testament.

 1. Abraham’s Intercession for Sodom & Gomorrah Genesis 18:23-33
 2. Daniel’s Prayer Daniel 9:4-19
 3. David’s Prayer for Protection Psalm 3
 4. David’s Prayer for Favor Psalm 4
 5. David’s Prayer for Guidance Psalm 5
 6. David’s Prayer for Mercy Psalm 6
 7. David’s Prayer from Persecution Psalm 7
 8. David’s Prayer for God’s Help Psalm 13
 9. David’s Prayer Psalm 23
 10. David’s Prayer For Trust Psalm 25
 11. David’s Prayer & Fasting Psalm 35
 12. David’s Prayer For Forgiveness Psalm 51
 13. Elijah’s Prayer for the Widow’s Son 1 Kings 17:20-22
 14. Elijah’s Prayer at Mt. Carmel 1 Kings 18:36-39
 15. Elisha’s Prayer 2 Kings 6:15-18
 16. Esther and the Nation of Israel Prayer & Fasting Esther 4 & 5
 17. Ezra Prayer & Fasting 8:21-23
 18. Hannah’s Prayer for a Child 1 Samuel 1:10-12
 19. Hannah’s Prayer of Thanksgiving 1 Samuel 2:1-10
 20. Hezekiah 2 Kings 20
 21. Jacob’s Deliverance From Essau Genesis 32:9-12
 22. Jacob At Peniel Genesis 32:24-30
 23. Jehoshaphat For Deliverance 2 Chronicles 20
 24. Jonah Jonah 2:2-9
 25. Moses Intercession For His People Exodus 32:11-13 32:31-32
 26. Moses Intercession For Miriam Numbers 12:13
 27. Moses and the Lord Exodus 33:12-13 Exodus 33:18
 28. Moses Exodus 33:15,16
 29. Moses & Promise Land Deuteronomy 3:24-29
 30. Moses & Israel Deuteronomy 9:26-29
 31. Moses’ 40 Day Prayer Deuteronomy 9:18-20; 9:25-29
 32. Nehemiah’s Prayer & Fasting Nehemiah 1:3-11
 33. Nehemiah and Israel Prayer & Fasting Nehemiah 9:1
 34. Samson Judges 16:28
 35. Solomon’s Prayer for Wisdom 1 Kings 3:6-9
 36. Solomon’s Prayer to Dedicate the Temple 1 Kings 8:23-61

Op de volgende website vind je een overzicht van Dake, die 222 gebeden heeft gevonden in de Bijbel: https://www.hopefaithprayer.com/prayernew/222-prayers-of-the-bible/