11.2.1 Het beeld van de toekomst

Welk beeld heb jij van de toekomst na jouw leven?

Welk beeld heb je van de toekomst van de wereld?

Als je er een tekening van maakt: wat zou je tekenen?

Zijn de mensen om jou heen bezig met deze dingen? Bijvoorbeeld in geloof in reïncarnatie, door ‘bijna-dood-ervaringen’ of een weerzien van geliefden en familie?

11.2.2 De Toekomst in de Bijbel

In het Oude Testament wordt weinig over een leven na dit leven gesproken.

Als mensen gestorven zijn dalen ze af naar het dodenrijk. En zegen van God betekent vaak: concrete zegen in dit aardse leven.

Het wereldbeeld zag er ongeveer als hieronder uit. We herkennen allerlei uitdrukkingen: ‘de wateren onder de aarde’, de sterren, die U aan de hemel gesteld’ en ‘de onderwereld’ (Hades).

Verderop in het Oude Testament gaat een leven na dit leven een belangrijkere plaats innemen. In de theologie noemt men dit ‘eschatologie’, de leer van de dingen die nog moeten komen.

In het Nieuwe Testament heeft het geloof in een leven na dit leven een belangrijke plaats.

Een paar lijnen op een rijtje:

  1. In het Oude Testament wordt Gods toekomst vaak omschreven als ‘Gods Sjaloom, die op aarde gevestigd wordt.’
  2. In het sterven en opstaan van Jezus, gebeurt er midden in de tijd iets van de toekomst van God: vergeving door genade, verlossing van de dood.
  3. De toekomstverwachting in de Bijbel is ingebed in de verwachting van het Koninkrijk van God. Er staat van alles over dit Koninkrijk van God: het is er al, het is nabij, we mogen het verwachten, verkondigen. Maar we kunnen het niet brengen: het is het Koninkrijk van God. Door de crisis heen brengt God een nieuwe toekomst.
  4. Soms wordt er over geschreven dat we uit deze aardse werkelijkheid naar de werkelijkheid van God, de hemel gaan. Soms wordt er juist over gesproken dat de werkelijkheid van God afdaalt naar deze aardse werkelijkheid.
  5. Geloof in een eeuwig leven bij God, geborgen in Christus, betekent dat we vandaag anders gaan leven.

11.4 De grote scheiding

Ben je het eens met de stellingen:

Of je wel of niet gelooft in het leven na dit leven en wat je gelooft over het leven na dit leven, heeft altijd invloed op je doen en laten hier en nu.

C.S. Lewis - De Grote Scheiding | Bksy

Over ‘The Great Divorce’ van C.S. Lewis

‘There are only two kinds of people in the end: those who say to God, “Thy will be done”, and those to whom God says, in the end, “Thy will be done”. All that are in Hell choose it. Without that self-choice there could be no Hell. No soul that seriously and constantly desires joy will ever miss it.’ The Great Divorce, Lewis, ch. 9

Vertaling: “Er zijn uiteindelijk maar twee soorten mensen: degenen die tegen God zeggen: “Uw wil geschiede” en degenen tegen wie God uiteindelijk zegt, “Uw wil geschiede”. Allen die in de hel zijn, kiezen ervoor. Zonder die zelfkeuze zou er geen hel kunnen zijn. Geen enkele ziel die serieus en constant naar vreugde verlangt, zal het ooit missen’

11.5 Stimulans of barriere

Stimulans

Waarin zie jij het Koninkrijk van God vandaag de dag terug?

Hoe kun jij bijdragen aan de komst van het Koninkrijk van God?

Barrière

Waarin is het geloof in de Bijbelse toekomstverwachting in conflict met het wetenschappelijke denken?

  • Naturalisme (er is niet meer dan de materie)?
  • Evolutie?
  • BDE’s: Bijna dood ervaringen?

Hoe vind je hierin een antwoord voor jezelf of voor anderen?

11.7 Afsluiting

Wees mijn verlangen
Dry Bones by Gungor

My soul cries out
My soul cries out for you
These bones cry out
These dry bones cry for you
To live and move
‘Cause only you can raise the dead
Can lift my head up

Jesus, you’re the one who saves us
Constantly creates us into something new
Jesus, surely you will find us
Surely The Messiah will make all things new
Will make all things new

Life is breaking out
It’s breaking out

Vertaling:

Mijn ziel schreeuwt het uit
Mijn ziel schreeuwt naar jou
Deze botten schreeuwen
Deze droge botten huilen naar jou
om te leven en bewegen
Omdat alleen jij de doden kunt opwekken
mijn hoofd kunt opheffen

Jezus, jij bent degene die ons redt
ons constant herschept in iets nieuws
Jezus, je zult ons zeker vinden
De Messias zal zeker alles nieuw maken
Zal alle dingen nieuw maken

Het leven breekt uit
Het breekt uit