10.5 Geluk volgens Jezus

Lezen: Mattheüs 5:2-12

Tim Keller zegt hierover dat de zaken die Jezus beschrijft eigenlijk eigenschappen zijn van een christen.

Herken je deze thema’s in je eigen leven?

‘Gelukkig’ is een vertaling van het woord ‘makarios‘, wat ook wel als een felicitatie gezien kan worden.

Kun je iets met zo’n felicitatie in moeilijke tijden?

10.6 Vieren

‘In de stagnaties, het leed en de pijn, zijn we geneigd de doorbraken in de geschiedenis te vergeten. In zulke tijden wordt dank zij de feesten de herinneringen aan Zijn redding wakker gehouden, en wordt het vertrouwen gewekt dat ook ditmaal onderdrukking en geweld niet het laatste woord zullen hebben. Vaak gaat het in de feesten immers niet om een vreugde die spontaan tot viering leidt. Vaak moeten we onszelf ertoe brengen ons hart aan dat vertrouwen te herinneren (…) De viering schept even afstand tussen ons en de ogenschijnlijke toekomstloosheid.’

10.7 Pesach maaltijd

Ingrediënten van de Pesachmaaltijd en de symbolische betekenis:
• Matses: ongezuurd brood. Er was geen tijd om het brood te laten rijzen met gist.
• Peterselie of radijs gedompeld in een kommetje zout water: dit herinnert aan alle tranen, aan al het verdriet dat het volk in Egypte heeft gehad. Groene kruiden staan voor nieuw ontkiemend leven.
• Mierikswortel: een bitter kruid, als symbool van de bitterheid van de slavernij .
• Charoset: dat is een mengsel van rozijnen, gehakte amandelen, gesnipperde appel, suiker, kaneel en een scheutje ongezoete wijn. Door de amandelen krijgt de charoset de kleur van leem. Dit is de kleur van de tichelstenen die in Egypte, tijdens de slavernij, gebakken moesten worden.
• Gebraden lamsboutje: herinnert aan het lam dat in opdracht van God op de laatste avond in Egypte gebraden werd. En aan het bloed dat op de deurpost werd gestreken, het teken dat de engel des doods deze deur voorbij zou gaan.
• Een ei: Het teken van breekbaarheid, maar ook van nieuw leven.
• Wijn/druivensap; teken van feest.