8.3 Hoe het begon

Wat is de essentie van kerk volgens Jezus?
Lees Mattheus 18:20

‘Kerk’ (kuriake) betekent letterlijk: ‘dat, wat van de Heer is’
Lees Handelingen 2: 37-47 waar beschreven wordt hoe de eerste kerk na Pinksteren er uit zag:
• Bekering / omkering naar God
• Vergeving van zonden
• Doop
• Ontvangen van Geest
• Groei
• Trouw in onderwijs dat overgedragen is
• Vormen van gemeenschap
• Avondmaal
• Gebed
• Tekenen en wonderen
• Delen
• Erediensten
• Huisgroepen
• Eenvoud en vreugde bij dagelijkse dingen
• Goed bekend staan
• God voegt toe met mensen die gered willen worden

Welke elementen zien we vandaag meer of minder terug in de huidige kerk?
Welke elementen spreken jou persoonlijk aan?

8.6 Afsluiting

Welk lied vind je mooi om samen met in de kerk te zingen?

welke elementen vind je terug in het volgende lied?

Teksten:

Song For My Family

Words and music by Michael Gungor

There is a song for my family
Outside the walls of Sunday Morning
from some within.
This is a song to confess our sins,
Lay it all out, and try to begin again.
To hope again.

Please forgive our ignorance
In looking down on you
Please forgive our selfishness
For hiding in our pews while the world bleeds

While the world needs us to be what we should be

This is a song for my family who
Just can’t believe in the Jesus that you’ve seen on Sunday morning.

This is a song for the cynical saints.
The burned out and hopeless.
The ones that we’ve cast away.
I feel your pain.

Please forgive our wastefulness of all that we could be
But don’t forget, there’s more than this
Her beauty still exists
His bride is still alive
His bride is still alive
His bride is still alive
His bride is still alive
His bride is still alive

This is a song for my family
inside the walls of Sunday morning.
Be what you should be.

Lied voor mijn familie

vertaling door Hans van Dolder

Dit is een lied voor mijn familie

Buiten de muren van zondagmorgen
Van sommige binnen
Dit is een lied om onze zonden te belijden
Neer te leggen en opnieuw te beginnen
Opnieuw te hopen

Vergeef onze arrogantie
Door op jullie neer te zien
Vergeef ons egoisme
Door ons te verstoppen in kerkbanken, terwijl de wereld bloedt
Terwijl de wereld ernaar verlangt dat wij zijn wie we zouden moeten zijn

Dit is een lied voor mijn familie
Die moeilijk kan geloven in de Jezus, die jij gezien hebt op zondagmorgen

Dit is een lied voor de cynische heiligen
Die opgebrand en zonder hoop
Aan de kant zijn gezet
Ik voel jullie pijn

Vergeef onze verspilling van wat we zouden kunnen zijn
Maar vergeet niet dat er meer is
Haar schoonheid bestaat nog
Zijn bruid leeft nog
Zijn bruid leeft nog
Zijn bruid leeft nog
Zijn bruid leeft nog
Zijn bruid leeft nog

Dit is een lied voor mijn familie
Binnen de muren van zondagmorgen
Wees wie je zou moeten zijn