6.4 Op je gemak of in ballingschap?

Uitleg over context brief in Jer 29
Lezen: Jeremia 29: 1-14

Gespreksvragen

  1. Vind je ballingschap een goed beeld voor je ervaring hoe je in dit leven staat?
  2. Hoe zou een christen zich moeten voelen?

In de brief lees je dat de mensen in ballingschap niet bij de pakken neer moeten zitten, maar de vrede, het heil, het geluk van de stad moeten zoeken en moeten bidden.

  1. Hoe kun jij dat vertalen naar jouw situatie?

6.7 Afsluiting

Ronde 1: Schrijf een bemoediging of opmerking op een blad van de anderen

Ronde 2: Bid bij het blad van de anderen

Heer,
maak mij tot instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn
als anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden
als anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden
als anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden
als te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.