4.2 Bosshardt en Brood

Wat valt je op aan de benadering van Majoor Bosshardt richting Herman Brood en andersom?
Je naaste liefhebben als jezelf. Wie is je naaste?
In hoeverre bepalen oordelen over de ander jouw benadering?
Wat kan je helpen in het liefhebben van de ander?

Bedenk concreet wat je komende week hierin wilt doen.

4.4 Carrousel-discussie met stellingen

• Je kunt niet gebieden anderen lief te hebben.

• Een ander respecteren is hetzelfde als een ander liefhebben.

• Een ander tolereren is niet hetzelfde als een ander liefhebben

• Je kunt goed anderen liefhebben zonder God lief te hebben.

• Je kunt niet een ander liefhebben als je jezelf niet liefhebt.

• De ander liefhebben heeft geen grenzen.

• De bron van naastenliefde is de liefde van God voor ons, die Hij in de komst van Jezus heeft laten zien

4.6 Afsluiting

Maak ons hart onrustig – naar een Franciscaanse zegenbede


Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in u geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is Uw koninkrijk
tot in eeuwigheid.
Want het is Uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.