3.2 God boven alles

In de eerste geboden van de tien geboden in Ex 20:1-6 vraagt God ons: Hem alleen te aanbidden en geen andere godenbeelden te aanbidden.

Deut 6: 5 zegt het zo: Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw kracht.

In de Evangeliën worden het eerste deel van de tien geboden zo samengevat : Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw kracht. (o.a. Marcus 12: 29-31)

1. Wie waren jouw idolen vroeger?
2. Waarom hebben we idolen?
3. Wat zou jij onder afgoden(beelden) verstaan vandaag de dag?
4. Welke afgoden dien je in je leven?

Tim Keller geeft de volgende definitie van een afgod: ‘a good thing turned into an ultimate thing’

Hij stelt dat je met de volgende vragen je afgoden in je leven kunt identificeren: (In de epiloog van ‘Namaakgoden’)
• Wat doe je als je eenzaam bent?
• Waar geef je je geld aan uit?
• Waar heb je onbeantwoorde gebeden?
• Welke zaken leveren heftige emoties bij je op?

3.4 Martin Luther King

Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I’m not concerned about that now. I just want to do God’s will. And He’s allowed me to go up to the mountain. And I’ve looked over. And I’ve seen the Promised Land. I may not get there with you. But I want you to know tonight, that we, as a people, will get to the promised land! And so I’m happy, tonight. I’m not worried about anything.I’m not fearing any man! Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord!!

1. Wat raakt je in dit filmpje?
2. Martin Luther King nam risico’s om zijn doelen te bereiken. Dit moest hij met de dood bekopen. Welke risico’s zie jij als discipel van Jezus?
3. Welke gevaren loop je of welke gevaren ga jij uit de weg als christen?

3.5.2 Niemand is als U

Opwekking 474

Niemand is als U,
niemand die mijn hart vervult zoals U;
ook al zoek ik heel mijn leven lang door,
er is niemand zoals U.

(m) Uw liefde stroomt als een brede rivier,
genezing komt door uw hand.
(v) Angstige kinderen schuilen bij U,
niemand is als U.

(laatste keer:)
Niemand is als U,
niemand die mijn hart vervult zoals U;
ook al zoek ik                                    )
heel mijn leven lang door,          ) 2x
er is niemand zoals U,                   )
niemand zoals U.