1.2 Onrust?

Herken je de onrust en rust in de volgende drie teksten?

“Want zo hebt U ons geschapen,
gericht op U,
en ons hart kent geen rust
tot het rust vindt in U.”

(Augustinus (een bisschop uit de 5e eeuw) in zijn Belijdenissen 1,1)

“I don’t have to try,
I just dial it in,
I’ve never found a job that for me was worth bothering,
I got a ton of selfish genes and lazy bones,
Beneath this skin, Oh Lord, make me pure,
– but not yet.”

(Robbie Williams – Make me pure)

“I have climbed highest mountains
I have run through the fields
Only to be with you
Only to be with you
I have run
I have crawled
I have scaled these city walls
These city walls
Only to be with you

But I still haven’t found what I’m looking for
But I still haven’t found what I’m looking for”

(U2 – op Rattle and Hum)

1.3.2. Wat is de zin van het leven volgens …?

Wat vind je van de drie klassieke antwoorden hieronder?

Rooms-katholieke Schoolcatechismus (1920-1964):Vraag 1: Waartoe zijn wij op aarde? Antwoord: “Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.”

Heidelbergse Cathechismus (16e eeuw): Vraag: Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Antwoord: “Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen  betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, en zo bewaart, dat zonder den wil van mijn hemelse Vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, en mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door Zijn Heiligen Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.”

Micha 6: 8: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.”

Als je de volgende zaken in een volgorde moet zetten, waarin ze van veel tot minder belang zijn voor jouw zingeving. Wat is je top drie en wat je laatste?

Geluk, gezondheid, liefdesrelatie, bezit, kinderen, geld, waardering, familie, vrienden, nuttig , machtig, heilig, beroemd, wereld verbeteren, werk, van betekenis zijn, vrij, bewonderd worden, goed herinnerd worden

1.4.1. Kiezen en volhouden volgens Jezus

Lees het volgende gedeelte uit de Bijbel: Lukas 14: 25-30

(25) Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: (26) ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. (27) Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. (28) Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? (29) Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen (30) en zeggen: Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.

1.4.3. Kiezen en volhouden

  1. Heb je ooit een keuze gemaakt die bepalend is geweest in je leven?
  2. Heb je het idee dat je bewust voor het christelijk geloof hebt gekozen? Wanneer koos je voor het christelijk geloof? Hoe heeft deze keuze doorgewerkt in je leven?
  3. In het filmfragment wordt gesteld dat door het slikken van de rode pil, de werkelijkheid onthuld wordt. Als wij zo’n rode pil hadden en daarmee Gods koninkrijk meteen helder zou worden, maar je zou niet meer terug kunnen naar je oude inzichten, zou je hem dan innemen?
  4. In de gelijkenis van de toren vraagt Jezus zijn leerlingen of zij vol kunnen houden waar ze aan begonnen zijn. Herken je de moeite om geloven vol te houden?