0.1 Welkom en gebed

Welkom op deze introductieavond van deze cursus. Op deze avond kun je proeven van de sfeer en andere geïnteresseerde cursisten ontmoeten. We hopen dat het naar meer smaakt!

We beginnen elke avond met een gebed. We bidden dat deze introductie zal bieden wat we ervan verwachten: een goede kennismaking met de cursus en met elkaar.

0.4.1 The Truman Show

Truman is geboren in een tv-reality-show, die 24 uur per dag uitgezonden wordt. Op een dag ontdekt hij dat hij leeft in een kunstmatige wereld en vindt hij een deur naar de echte wereld. Maar laat de regisseur hem gaan?

Wat zegt dit videofragment jou over zoeken naar de betekenis van jouw leven?